Jak mi může Gateway Experience pomoci

Uživatelka: Chci si objednat série domácích cvičení Gateway Experience, ale nejsem ještě rozhodnutá kolik sérií si mám objednat.
Chtěla bych vědět jak mi mohou série Gateway Experience pomoci? A mohu dostat nějakou slevu když si koupím víc sérií?
S pozdravem Nejmenovaný zákazník
Odpověď: V prvé řadě je důležité vědět, že série Gateway Experience nejsou hudební, ale jedná se o cvičení s různými zvukovými vzory Hemi-Sync s anglickým slovním doprovodem. Jaká cvičení jsou na jednotlivých sériích je uvedeno v obchodě na stránkách detail produktu.
Obecně jsou série Gateway Experience navrženy k tomu, aby Vás jemně zavedly do hlubokých stavů rozšířeného vědomí kde potom za pomoci verbálního vedení provádíte jednotlivá cvičení. Nižší čísla sérií slouží k tomu, aby se posluchač naučil jak se má při cvičeních chovat a aby se zbavil přirozeného strachu z neznámého. Takže postupně procházíte jednotlivá Ohniska počínaje Ohniskem 10 a zkoušíte si, dostat se do určitého Ohniska a zase zpět do normálního stavu. Potom do vyšších Ohnisk a zpět do nižších, prostě aby z toho člověk neměl strach a přivyknul pocitům a prožitkům, které bude mít až se dostane do vyšších sfér vědomí. Dále jsou tam cvičení která napomáhají k tomu, aby cvičící neztratil orientaci kde se nachází, a další cvičení jako například vnímání nefyzickými smysly.
Vyšší čísla sérií pracují s vyššími Ohnisky a jsou navrženy tak, aby se vytvořily podmínky pro mimotělesnou zkušenost. Verbální vedení není soustavné, je vždy nechán dostatek času a prostoru kdy posluchač pracuje sám, anebo se jen nechá unášet bez vyrušování hlasem. Každopádně je vedení vždy na začátku cvičení, aby se člověk dostal do určitého stavu vědomí a většinou i na konci.
Je také potřeba vědět, že opakovaným používáním se působení Hemi-Sync a prožitky vyšších stavů vědomí umocňují. To jestli se Vám podaří dosáhnout mimotělesné zkušenosti a zážitku opuštění hmotného těla, Vám nemohu já ani nikdo jiný slíbit. Každý člověk je unikátní a proto má také unikátní prožitky ve změněných stavech vědomí. Série jsou ale navrženy právě pro zájemce o zážitky mimo tělo.
Vzhledem k tomu, že máte zájem o verbálně vedené nahrávky, tak můžete další informace v angličtině čerpat na stránkách http://www.monroeinstitute.com/
Současně s novou verzí obchodu jsme u jednotlivých sérií Gateway Experience nastavili nižší cenu než dříve, takže další slevy už neposkytujeme. V nabídce jsou ale i 2 sety, jeden s 5 sériemi a druhý se všemi 6 sériemi a u těch je nastavená cena nižší, a tedy výhodnější, než kdybyste kupovali série zvlášť.
Jiří Spáčil, provozovatel www.hemi-sync.cz
Zpět na stránku Zkušenosti a dotazy