Otázky a odpovědi

Často kladené otázky ohledně nahrávek Hemi-Sync®: Obecné

Níže na této stránce jsou otázky na Vybavení, nebo Vás jistě budou zajímat Typy CD s Hemi-Sync®.

Otázka: Jednoduše, co je Hemi-Sync®?
Odpověď:Hemi-Sync® je audio stimulující technologie, vědecky podložená a klinicky testovaná, jež využívá zvuk k ovlivnění činnosti mozkových vln. Za touto patentovanou a vysoce důmyslnou technologií stojí více než padesátiletý výzkum.
Otázka: Jak Hemi-Sync® funguje?
Odpověď:Audio stimulující proces funguje docela jednoduše. Vysílá různé zvuky (tóny) do každého ucha skrze stereofonní sluchátka. Obě mozkové hemisféry poté pracují souzvučně tak, že "slyšíte" třetí signál - rozdíl mezi těmi dvěma tóny. To není skutečný zvuk, nýbrž elektrický signál, jenž může být v mozku vnímán pouze tehdy, když pracují obě hemisféry společně. Výsledkem je poté soustředěný stav celého mozku, který je známý jako synchronizace hemisfér (hemisférická synchronizace) neboli Hemi-Sync®, což je optimální stav pro zlepšení lidského výkonu.
Otázka: Je Hemi-Sync® na všech kazetách i CD?
Odpověď: Ano.
Otázka: Jsou všechny tituly dostupné na kazetách i na CD?
Odpověď: Ne. Nicméně máme zvláštní seznam všeho, co je dostupné na CD.
Otázka: Jsou frekvence Hemi-Sync® stejné na každém titulu?
Odpověď:Ne. Metoda Hemi-Sync® se vyvinula do vícestupňových signálů Hemi-Sync® - originálních směsic zvukových frekvencí přizpůsobených tak, aby byly optimálně účinné pro dané použití. Produkty na spaní samozřejmě obsahují zejména delta frekvence; výrobky k učení převážně beta frekvence atd. Nicméně jsou tyto originální směsice doplněny zvláštními zvukovými frekvencemi, které umožňují dosáhnout požadovaného výsledku. To je "klíč" k účinnosti Hemi-Sync®.
Otázka: Jak dlouhé jsou kazety a CD Hemi-Sync®?
Odpověď: Většina trvá asi 30 či 40 minut. Jejich stopáž se mění tak, aby dosáhly účelu každého poslechového prožitku.
Otázka: Může někdo se ztrátou sluchu Hemi-Sync® využívat?
Odpověď: Ano. Lékaři i jednotlivci s poškozením sluchu nám řekli, že frekvence se do mozku přenášejí kostmi sluchového kanálu.
Otázka: Je Hemi-Sync® něco jako hypnóza?
Odpověď:Ano, jsou podobné. Hypnóza je navozený pozměněný stav mysli, v němž je tělo velice uvolněné, dostatečně k dočasnému ignorování těla, s výjimkou potřeb, např. plnosti měchýře atd. Někdy se stav mysli popisuje jako "soustředěná koncentrace". V tomto stavu má účastník pravděpodobně ještě větší kontrolu nad svým tělem a nad sebou než v "běžných" stavech mysli.
Všimněte si skutečnosti, že hypnóza se někdy používá k ovládnutí bolesti při menších chirurgických zákrocích, porodu či v zubním lékařství. Je to rozšířený stav vědomí, v němž člověk naprosto vnímá smyslově vnímatelné informace z okolního prostředí (zvuk, světlo, teplotu atd.) a současně může také rozvinout vědomí dalších zdrojů informací, jako jsou minulé životy, mimotělní informace, nebo informace od rádců, vlastní nitro apod. Žádný stav Vás nemůže "přinutit" dělat cokoliv. Jste schopni vládnout všemi svými schopnostmi i hodnotovými systémy a vybrat si, zda budete následovat pokyny terapeuta, či nikoli.
Hemi-Sync® je navržen také tak, aby ponechal veškeré rozhodování v rukou posluchače. V tomto smyslu je to něco podobného jako sebehypnóza. Hemi-Sync® Vás "nepřinutí" dělat cokoliv. Jednoduše vytváří efekt, který Vám pomůže přenést se do určitého stavu za předpokladu, že jste uvolnění a otevření reagovat na metodu Hemi-Sync®.
Otázka: Jsou výrobky Hemi-Sync® podprahové?
Odpověď:Ne. Podprahové nahrávky mají pevně vložit do mysli posluchače konkrétní myšlenky tak, že slova jsou nahrána pod úrovní hranice slyšitelnosti a často za vysoké rychlosti. Zvukové typy Hemi-Sync®, třebaže jsou nahrány pod hranicí slyšitelnosti, nejsou slovní sdělení a nejsou nahrány vysokou rychlostí. Účel zvukových typů Hemi-Sync® je pomoci Vám dosáhnout soustředěného stavu mozku, který si přejete.
Otázka: Na některých páscích Hemi-Sync® jsou části, v nichž zvuk je příliš slabý na to, abych mu rozuměl. Není to podprahové? Nebo není to vada pásku?
Odpověď: Na obě otázky odpovídám ne. V čase, kdy se hlasitost zvuku stává slabší, jste ve velmi uvolněném stavu či pravděpodobně spíte. Slova, která můžete slyšet, jsou jednoduše opakováním předchozích částí nahrávky. Jsou opakována za účelem posílení, a to za velmi slabé hlasitosti, aby Vás nerušila ve Vašem stavu uvolnění.
Otázka: Doporučuje se Hemi-Sync® pro děti?
Odpověď:Všechny neverbální nahrávky jsou pro děti dobré. Co se týče slovně vedených nahrávek, doporučujeme Vám, abyste si nahrávku nejprve poslechli a poté v závislosti na zralosti dítěte se rozhodli.
Otázka: Jak je na tom Hemi-Sync® v porovnání s ostatními výrobky?
Odpověď:Občas dostáváme dotazy od jednotlivců, kteří si přejí vědět, jak se Hemi-Sync® srovnává s ostatními výrobky se stimulací mozkových vln, o nichž mohli slyšet. Nepřísluší nám vyjadřovat se ke konkrétním produktům či technologiím, avšak níže jsou některá pozorování, která můžeme učinit ohledně Hemi-Sync®:
  • Průkopnická práce Roberta Monroea se zvukovými typy hemisferické synchronizace (Hemi-Sync) inspirovala celý průmysl výrobků a technologií zaměřených na mysl či na mozek.
  • Hemi-Sync je technologicky důmyslná metoda, jež získala tři americké patenty.
  • Miliony kazet a CD prodaných po celém světě se Hemi-Sync® prokázala jako vysoce účinná, bezpečná a časem prověřená technologie.
  • Zvyšování výkonnosti Hemi-Sync® je stále se vyvíjející proces, který nám byl svěřen. Dnešní Hemi-Sync® byla zdokonalována padesáti lety výzkumu a vývoje a je podporována četnými studiemi, posudky, články a osvědčeními, které jsou zveřejněny na www.Hemi-Sync.com.
  • Hemi-Sync® byla prověřena vědeckými i klinickými výzkumy, aby byla účinná.
  • Po léta byl proces Hemi-Sync® rozvíjen do důmyslného víceúrovňového systému signálů Hemi-Sync® - "originálních směsic" zvukových frekvencí přizpůsobených tak, aby byly optimálně účinné pro dané použití. Výrobky na spaní samozřejmě obsahují zejména delta frekvence; výrobky k učení převážně beta frekvence atd. Nicméně jsou tyto originální směsice doplněny zvláštními zvukovými frekvencemi, které umožňují dosáhnout požadovaného výsledku. To je "klíč" k účinnosti Hemi-Sync®.
  • Pokračující výzkum Hemi-Sync® vyústil ve vývoj desítek výrobků pro konkrétní využití, např. mezi jinými pro zaostření pozornosti, omezení stresu, hlubokou meditaci, zlepšení spánku a ovládání bolesti.
  • Další výrobky Hemi-Sync® jsou dostupné jako série (některé z nich jsou svou povahou progresivní), jako je instruktážní program Gateway Experience - domácí program k prozkoumání stavů vědomí.
  • Nedoporučujeme používání Hemi-Sync® současně s jinými přístroji a technologiemi, které ovlivňují mozkovou činnost.

Často kladené otázky: Vybavení

Otázka: Jaký druh vybavení je potřeba k poslechu Hemi-Sync®?
Odpověď:Stereofonní přehrávač (na kazety nebo CD) ve střední cenové hladině bude fungovat výborně. K fungování Hemi-Sync® není potřeba špičkové aparatury. Pro nejlepší výsledky doporučujeme sluchátka a dobrá sluchátka umocní Váš požitek. Doporučujeme uzavřená sluchátka, která redukují okolní zvuky z místnosti a poskytují nerušený zážitek.
Otázka: Poslouží běžné reproduktory stejně jako sluchátka?
Odpověď:Můžete použít obojí. Čím větší je oddělení mezi zvuky, které vstupují do ucha, tím silnější je účinek Hemi-Sync®. Pro zkušební cvičení obvykle doporučujeme použití sluchátek, protože sluchátka maximalizují oddělení zvuků a spíše zakryjí vnější zvuky. Reproduktory jsou také dobré a ve skutečnosti jsou vhodnější, když posloucháte Metamusic® nebo jiné nemluvené tituly při jiné činnosti. Buďte ve stejné místnosti, jako jsou reproduktory, je-li to možné, měli byste se nacházet mezi nimi. V ideálním případě by reproduktory měly být umístěny na pomyslné přímce procházející Vaším levým a pravým uchem.
Otázka: Jak mohu používat sluchátka, když jsem navyklý spát na břiše nebo na boku? A co když se zamotám do drátů?
Odpověď:Asi pro Vás bude vhodné použít "earbudy", které jsou navrženy tak, aby pohodlně padly do ucha. Earbudy jsou k dostání v mnoha obchodech, které prodávají stereofonní vybavení. Jako alternativu můžete použít obyčejné reproduktory na obou stranách vaší postele nebo vyzkoušejte stereofonní polštář na spaní.

Upozornění a odmítnutí odpovědnosti

I když mnoho našich výrobků přispívá k dobrému zdravotnímu stavu, nejsou určeny k tomu, aby nahradily lékařskou diagnózu a léčení. NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync®, pokud řídíte automobil, ovládáte těžké stroje či současně s dalšími zařízeními, která mohou ovlivnit činnost mozkových vln. Pokud máte sklon k záchvatům, poruchám sluchu nebo nepříznivým psychickým stavům, NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync® bez předchozí konzultace s Vaším lékařem. V nepravděpodobném případě, že zažijete neobvyklou fyzickou nebo psychickou nevolnost, okamžitě ukončete používání. NEPŘEHRÁVEJTE produkty Hemi-Sync® na zařízeních, jež používají Dolby® nebo jiné systémy na redukci šumu. V opačném případě se sníží efektivita signálů Hemi-Sync®.

Všechny implictiní nároky na záruku a výhrady, včetně zde uvedených nebo naznačených, jako je komerční využitelnost nebo schopnost použití k určitému účelu, se tímto explicitně vylučují.

Otázka: Proč nemám používat Hemi-Sync® v automobilu?
Odpověď: Když řídíte, máte dávat pozor na silnici. Není radno přenášet se do jiných stavů vědomí.
Otázka: Proč nemám používat Hemi-Sync®, mám-li sklon k záchvatům?
Odpověď: Záchvaty jsou projevem abnormální činnosti mozkových vln. Vliv Hemi-Sync® nemusí být prospěšný pro někoho s tímto sklonem.
Otázka: Je problém vyrábět kopie kazet Hemi-Sync® pro své přátele?
Odpověď:Ano. Výrobky Hemi-Sync jsou chráněny autorským zákonem. V takovém případě byste porušoval zákon, a proto byste byl podroben stíhání.