Audio technologie Hemi-Sync®

Výzkumná činnost a technologie Hemi-Sync®

Patentovaná metoda Hemi-Sync® byla zdokonalována více než padesátiletým výzkumem a vývojem. Pokračující pokusy, sbírání dat a analýza se provádějí v laboratořích The Monroe Institutu, aby názorně vyložily vzájemný vztah mezi subjektivními pokusnými zprávami a objektivními elektronickými měřeními.

Takový výzkum mozkových vln je nepostradatelný pro odhalení vlivu zvláštních zvukových typů Hemi-Sync® na lidské vědomí. Během let toto úsilí vyústilo ve vývoj desítek jednotlivých produktů pro konkrétní využití, např. mezi jinými pro soustředění pozornosti, zvládání stresu, prohloubení meditace, rozšířené stavy vědomí, zlepšení spánku a zvládání bolesti.

Díky spolupráci význačných lékařských institucí a univerzit je vědecky i klinicky ověřená audio technologie Hemi-Sync® stále předmětem řady specializovaných vědeckých projektů. Kromě toho řada terapeutů, lékařů, pedagogů a dalších odborníků hojně Hemi-Sync® používají.

Metoda Hemi-Sync® je mezinárodně uznávaná. Tisíce lidí přicestovaly z celého světa, aby se účastnili na život zlepšujících sdílených programech. Tyto programy, prováděné ve zkušebním středisku Institutu ve Virginii, se věnují rozvoji, zkoumání a využití rozšířeného stavu vědomí s použitím neobyčejných zvukových technologií Hemi-Sync®.

Znázornění mozkových vln

Mozkové vlny bez Hemi-Sync
Théta-mozkové vlny bez Hemi-Sync®
Mozkové vlny s Hemi-Sync
Théta-mozkové vlny s Hemi-Sync®

Tyto topografické mapy mozkových vln znázorňují, jak Hemi-Sync® může změnit jejich stav.

Změna mozkových vln

Na následujícím obrázku vidíte změnu charakteru mozkových vln.

Změna mozkových vln Hemi-Sync® Vám pomůže bezpečně změnit Vaše mozkové vlny pomocí mnohovrstevných vzorců zvukových frekvencí.

Při poslechu nahrávek s Hemi-Sync® přes stereofonní sluchátka nebo reproduktory v ose Vašich uší reaguje Váš mozek produkcí třetího zvuku (říká se mu binaurální rytmus), který vyvolává požadovanou aktivitu mozkových vln.

Audio technologie Hemi-Sync® Vám pomáhá bezpečně změnit Vaše mozkové vlny pomocí víceúrovňových typů zvukových frekvencí. Pokud je uslyšíte ve stereofonních sluchátkách či reproduktorech, Váš mozek odpoví vytvořením třetího zvuku (nazývaného binaurální rytmus), který povzbudí požadovanou mozkovou činnost.

Takto funguje binaurální rytmus

Zvuk přehrávaný v levém uchu slyšíte jako jednoduchý tón.
Zvuk přehrávaný v pravém uchu rovněž slyšíte jako jednoduchý tón.
Když jsou přehrávány současně, vnímané vibrato se nazývá binaurální rytmus.

Přečtěte si více o tom co je to Binaurální rytmus.

Co pro Vás může Hemi-Sync® udělat?

Hemi-Sync® Vám může pomoci zažít zvýšené mentální, fyzické i emocionální stavy. Působí tím, že spojuje mluvené vedení, hudbu, růžový šum a/nebo zvukové efekty s binaurálními rytmy. Jednotlivé prvky každé nahrávky jsou pečlivě vybírány a sjednoceny s příslušnými zvukovými frekvencemi Hemi-Sync®, aby se vystupňoval požadovaný účinek.

Klikněte na následující odkaz a uvidíte celý seznam možností využití nahrávek s audio technologií Hemi-Sync®: Seznam využití Hemi-Sync®

Odborné referáty a výzkum

Výzkum Hemi-Sync® probíhá po více než pět desetiletí a dnes se soustřeďuje ve třech různých oblastech:

  • Klinické využívání členy oddělení The Monroe Institute® Professional Division. To může kupříkladu zahrnovat studování Metamusic® jako pomoci při zmenšování strachu v čekárně zubního lékaře.
  • Nezávislý klinický nebo technický výzkum prováděný univerzitami či jinými institucemi na přístrojích podporujících výkonnost metody Hemi-Sync®. Tento výzkum může být zveřejněn v odborně posuzovaných časopisech a mohou zahrnovat magisterské diplomové práce a doktorské disertace.
  • Aplikovaný výzkum v laboratoři The Monroe Institute pro vylepšení a rozšíření využití Hemi-Sync®. Institut používá obvyklé vědecké, kdykoli proveditelné postupy, avšak neomezuje se jen na takové metody.

Další informace