Robert Monroe objevitel audio technologie Hemi-Sync®

R. Monroe a společnost Interstate Industries, Inc. Monroe Products

Robert Monroe

Robert Monroe, objevitel technologie Hemi-Sync® a zakladatel společnosti Monroe Products, vstoupil do rozhlasového vysílání krátce poté, co absolvoval Státní univerzitu v Ohiu. Po druhé světové válce otevřel v New Yorku svou vlastní společnost na výrobu programů a vykonával funkci viceprezidenta a člena správní rady sítě Mutual Broadcasting System. Je uvedený v Kdo je kdo v Americe v padesátých letech a je autorem tří knih, Cesty mimo tělo (Journeys Out of the Body), Daleké cesty (Far Journeys) a Návrat k pramenům (Ultimate Journey).

V roce 1949 vytvořil pan Robert Monroe RAM Enterprises, společnost, která vytváří síťové rozhlasové pořady. Na počátku padesátých let již vytvářel až dvacet osm pořadů za měsíc, zejména napínavé a oblíbené soutěžní pořady.

V roce 1956 společnost založila Oddělení pro výzkum a vývoj, které zkoumalo účinky různých typů zvuku na lidské vědomí včetně stavu spánku. Aplikovat metody výroby zvuku, které se používaly v obchodní činnosti firmy na tuto novou oblast, bylo přirozeným krokem. Účelem bylo najít konstruktivnější využití pro takové znalosti, jež byly běžně dostupné, a výsledky tohoto výzkumu se staly mezinárodně známé.

V roce 1962 se společnost přestěhovala do Virginie a nato změnila podnikové jméno na Interstate Industries, Inc. V této oblasti působila jako vlastník rozhlasové stanice, v kabelové televizi a později ve výrobě a distribuci audiokazet. Tyto kazety byly praktickým vyjádřením objevů učiněných v dřívějším a pokračujícím podnikovém výzkumném programu.

Výzkumná pobočka se v roce 1985 oddělila a ustavila se jako samostatná nezisková organizace The Monroe Institute. Společnost Interstate Industries, Inc./ Monroe Products zůstala soukromou společností a kromě svých vlastních aktivit funguje jako obchodní jednatel The Monroe Institute.

V lednu 1995 byla Laurie Monroe, jež byla ve správní radě deset let, jmenována prezidentkou Interstate Industries, Inc. Přinesla s sebou odborné znalosti z maloobchodu a z obchodního investování do nemovitostí. Po smrti svého otce, který zemřel 17. března 1995, Laurie pokračuje v jeho práci. Vize společnosti je rozšířit výrobky Hemi-Sync® a jejich přínos na trhy po celém světě.

The Monroe Institute

The Monroe Institute

Organizace The Monroe Institute byl založen roku 1985 coby neziskové výzkumné zařízení, vzdělávací středisko a členská organizace podle zákona 501(c)3. Institut se věnuje předpokladu, že soustředěné vědomí obsahuje všechna řešení na otázky lidské existence a že osobní zkušenost s takovými stavy poskytuje cosi hodnotného.

Pokud byste se rádi dověděli více o The Monroe Institute, zařízeních a dostupných programech, navštivte prosím jejich internetovou stránku: http://www.monroeinstitute.org/