Typy CD s Hemi-Sync®

Na této stránce se formou často kladených otázek a odpovědí dozvíte co můžete od jednotlivých typů hudebních nahrávek očekávat. Máme pro Vás ještě další otázky a odpovědi, které jsou zaměřeny na metodu HemiSync více obecně.

Často kladené otázky, téma: Rozdíly mezi typy CD a Poslechový zážitek

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Human Plus®, Mind Food® a Metamusic®?
Odpověď: Tituly Human Plus® Vám zajistí užitek z konkrétní CD nahrávky kdykoli si přejete, aniž byste museli v daný moment vědomě poslouchat, když toužíte po určitém efektu. Například cvičení Human Plus "Attention" (Pozornost) Vás naučí, jak se přenést do vysoce soustředěného stavu, i když vědomě neposloucháte probíhající cvičení pozornosti. Všechny CD tituly Human Plus® obsahují mluvené vedení v angličtině.
Většina titulů Mind Food® (Potrava pro mysl) poskytuje požitek a prospěch tehdy, když je vědomě posloucháte. Například Mind Food titul "Concentration" (Koncentrace) pomůže Vašemu mozku, aby se přenesl během poslechu do soustředěného stavu koncentrace. Některé tituly Mind Food® obsahují mluvené vedení v angličtině, druhé jsou bez verbálního doprovodu. V popisu jednotlivých CD nahrávek je uvedeno zda se jedná o verbální či neverbální nahrávku.

Hudební nahrávky Metamusic® se mohou používat dvěma způsoby. Můžete při poslechu relaxovat, meditovat nebo jen odpočívat a plně si vychutnávat rozvinuté zážitky, nebo si můžete přehrávat relaxační hudební CD jako uklidňující pozadí, když se věnujete jiné činnosti (ale NE při řízení vozidel). Tituly Metamusic® obsahují hudbu a čistě neverbální audio stimulaci a není na nich mluvený slovní doprovod.
Otázka: Jaká kazeta nebo CD mi umožní mít mimotělní zážitek (OBE nebo OOBE z anglického Out-of-Body Experience)?
Odpověď: Mimotělní zážitek nemůžeme zaručit. Vaše schopnost prožít mimotělní zkušenost může záviset na řadě činitelů, které jsou jedinečné pro každého jedince, kupř. osobní víra, možný strach z překážek atd. Pokud se zajímáte o mimotělní zážitek (OBE Out-of-Body Experience), doporučujeme Vám Gateway Experience® (doslova Zážitek z Brány, volněji přeloženo Zkušenost nebo Prožitek z Cesty Bránou). Možná prožijete mimotělní zkušenost, možná nikoli. Ovšem Gateway Experience® je navržena pro to, aby Vás jemně zavedla do hlubokých stavů rozšířeného vědomí a přispěje k rozvoji Vašeho lidského potenciálu na mnoha úrovních.
Otázka: Co když během poslechu usnu?
Odpověď: Je to dobře. Účinků Hemi-Sync® lze dosáhnout při plném vědomí i bez něj. Mnoho cvičení Hemi-Sync® Vám pomohou dosáhnout stavu navozujícího spánek, tedy hranici mezi hlubokou relaxací a spánkem, takže je možné, že usnete. Pokud se chcete obeznámit s mluveným obsahem cvičení, poslouchejte jednou bez sluchátek, když sedíte na židli.
Otázka: Na některých kazetách slyším pisklavý zvuk. Je to vada? Mám použít funkci Dolby® na mém stereu?
Odpověď: Na obě otázky odpovídám ne. To, co slyšíte, je "růžový šum" (někdy je popisován jako svištící zvuk). Je to kombinace všech frekvencí, které může lidské ucho vnímat, přičemž hlasitější i tišší frekvence jsou přizpůsobeny stejné hladině zvuku. Růžový šum zvyšuje vnímání zvukových typů Hemi-Sync®, a tak hraje důležitou roli v určitých výrobcích Hemi-Sync®. Redukce zvuku Dolby® se pokouší odstranit růžový šum. Proto je důležité nepoužívat Dolby® či jiné systémy pro redukci šumu, když posloucháte audio výrobky Hemi-Sync®.
Otázka: Očekává se, že "uvidím" věci, když budu poslouchat Hemi-Sync®?
Odpověď: Slova "očekává se" nejsou přesná. Je mnoho způsobů vnímání. Zraková představivost je jedním z nich. Mnoho lidí zažívá tělesnou odpověď na Hemi-Sync® a začínají si uvědomovat různé tělesné pocity. Jiní lidé mají sluchové či chuťové pocity, nebo jenom pocit "vědění". Užívejte si zážitky, ať jsou jakékoli.
Otázka: Jak zjistím, že se mi dostává toho správného účinku?
Odpověď: Každý je jedinečný. Váš zážitek s Hemi-Sync® se může lišit od zážitků jiných lidí. Ve skutečnosti může být Váš zážitek jiný při každém novém poslechu konkrétní části. Jen se uvolněte a věřte, že Váš zážitek je pro Vás v daný čas správný.
Otázka: Je Hemi-Sync® prospěšný i pro již zkušené meditátory?
Odpověď: Ano. Mnoho letitých meditátorů říká, že jim Hemi-Sync® pomohl dostat se rychleji a spolehlivěji do meditačního stavu. Zkušení meditátoři také říkají, že se jim zdá, že "pronikají hlouběji" a jejich meditativní stav vydrží déle, používají-li Hemi-Sync®.
Otázka: Co když se po poslechu Hemi-Sync® necítím bdělý a čilý?
Odpověď: Jisté hudební nahrávky Hemi-Sync® jsou navrženy tak, aby Vás zanechaly ve stavu spánku. Ovšem pokud Vás nahrávka, která není určená pro spánek zanechá trochu "rozhozeného", zde jsou některé základní techniky k vyzkoušení: pomalu počítejte pozpátku od 10 do 1; napijte se studené vody; opláchněte si tvář a krk chladnou vodou; nechejte téci studenou vodu na zápěstí; pokud to počasí dovolí, choďte venku bosi a zhluboka dýchejte.
Otázka: Kolikrát mám cvičení poslouchat, abych dosáhl účinku a prospěchu?
Odpověď: Obvykle pocítíte vliv Hemi-Sync® během prvního poslechu. Ovšem některé výrobky jsou navrženy jako cvičební série. Tyto výrobky nejlépe fungují tehdy, když je posloucháte mnohokrát a upevníte tak zamýšlený přínos. Všechny výběry Human Plus® a série Gateway Experience® spadají do této kategorie. Zvláštní návod k poslechu je obsažen v ceně nákupu těchto položek.

Další otázky a odpovědi na téma: