Slider Slider

Eshop s relaxační hudbou

Jsme internetový obchod s CD pro cvičení mysli a duchovní rozvoj. Náplní eshopu je online prodej relaxační hudby a meditačních CD, přesněji speciálních nahrávek relaxační a meditační hudby, a tématických cvičení pro duchovní růst osobnosti s audio technologií Hemi-Sync®.

Pokud hledáte meditační a relaxační hudbu na CD, nebo cvičení pro rozvoj ducha a mysli a zajímá Vás:

  • neobvyklá hudba k relaxaci nebo výjimečná meditativní hudba
  • alternativní metody zvládání stresu, zlepšení spánku, podpora zdraví
  • cvičení pro růst osobnosti, zvýšení sebevědomí, hudba k učení a soustředění
  • zajímáte se o změněný stav vědomí a mimotělesnou zkušenost
  • chtěli byste poznat metodu a cvičení mysli jak dosáhnout stavy mimo tělo

Potom je tento internetový obchod s relaxační hudbou na CD určen přímo pro Vás. Prosím pokračujte ve čtení důležitých informací pod ukázkovými CD.


Eshop s CD k relaxaci, hudba pro meditaci a duchovní růst

Kromě běžného využití jako hudba pro relaxaci a k meditování, se jedná o nahrávky s pozitivním vlivem na zdraví a duchovní růst. Pro hledající na duchovní cestě je tady možnost vstoupit do změněných stavů vědomí a speciální nahrávky umožňují nácvik stavu mysli pro mimotělesnou zkušenost a zážitek opuštění těla.

Čím se relaxační CD s hemisync liší od standardních nahrávek? Čím je tato relaxace a meditace výjimečná?

Do nahrávek je zakomponovaná audio technologie Hemi-Sync®. Jedná se o složku signálů, které při běžném poslechu nevnímáte, ale mozek tyto signály vnímá a chová se podle nich. Výsledkem je vyladění celého mozku do stavu známého jako synchronizace mozkových hemisfér. V tomto stavu levá a pravá mozková hemisféra pracují společně v synchronním stavu, a produkují zaostřenou koherentní mysl, což je optimální stav pro zlepšení lidského jednání.

Zaostřené mysli lze využít k pozitivním změnám v lidském myšlení a chování. Způsobů využití je celá řada, jako příklad uvedeme řešení pro poruchy pozornosti, zvládání stresu, zlepšení a prohloubení spánku, zvýšení soustředění při učení, podpora tvůrčích schopností, změna vzorů chování, hluboká relaxace, prohloubení meditace a k dosažení změněných stavů vědomí, kdy se vnímání dostává do jiné reality. Speciální nahrávky s Hemi-Sync® potom vedou k nácviku stavů příznivých pro opuštění těla, a tedy k možnosti uskutečnění mimotělních zážitků. Anglicky je tento stav pojmenován jako OBE, někdy OOBE - Out of Body Experience.

Patentovanou metodu Hemi-Sync® objevil Robert Monroe, autor knih Cesty mimo tělo, Daleké cesty a Návrat k pramenům. Tato audio technologie je mezinárodně uznávaná, vědecky ověřená a byla zdokonalována více než padesátiletým výzkumem a vývojem.

Když se Vám podařilo náš obchod najít, nejspíš jsou Vám tato témata blízká, a nyní máte možnost koupit si tato vyjímečná relaxační CD a meditační hudbu, vyzkoušet změněný stav vědomí, nebo se pokusit o mimotělesnou zkušenost za pomoci technologie HemiSync.

Nahrávky a CD s Hemi-Sync® se dělí do několika kategorií

  • Metamusic® - relaxační CD, hudba na meditaci, rozšířené stavy vědomí, všechna CD obsahují hudbu a jsou bez verbálního vedení
  • Human Plus® - alternativní způsoby řešení potíží a podpora zdraví, duchovní růst, tématicky cílené tituly s anglickým verbálním vedením
  • Mind Food® - duchovní růst, řešení potíží, změna chování, tématicky cílené tituly pro rozvoj osobnosti většinou s anglickým verbálním vedením, některá CD bez mluveného vedení
  • Gateway Experience® - zaměřeno na metody nácviku opuštění těla, změněné stavy vědomí, mimotělesná zkušenost, anglické verbální vedení

Upozorňujeme, že pokud existuje na CD verbální vedení, je vždy jen v angličtině!

Přejeme Vám úspěch na Cestě

Přejeme Vám mnoho krásných prožitků při poslechu hudby k relaxování a meditování a věříme, že jak relaxační CD, tak tématicky zaměřené nahrávky na mimotělesnou zkušenost a změněný stav vědomí s technologií HemiSync Vám pomohou zkvalitnit život v mnoha oblastech a významnou měrou podpoří Váš duchovní růst.

Můžete začít v sekci Relaxační hudba nebo Meditační hudba.