Aeoliah

AeoliahCD Radiance (Záře), CD Serenity (Klid, Vyrovnanost)

Aeoliah (vyslovuj: [ajolíja]) se narodil v Německu, kde také vyrůstal, a to až do deseti let, kdy se svými rodiči přišel do USA. V roce 1979, kdy dokončoval obraz nazvaný Music of the Spheres (Hudba sfér), začal naslouchat tónovým harmoniím, jež měly spojitost s léčivými tóny a transparentními barvami na jeho malbě. Tehdy se mu vnukla myšlenka, že světlo a zvuk jsou jakýmsi způsobem spojeny s univerzálními formami léčivé energie. Ta se pak stala jeho inspirací a vizí, díky které vytvořil své první album s názvem Inner Sanctum (Vnitřní svatyně), jež pochází z roku 1980.
Aeoliah skládá hudbu k meditaci a léčení.
Prvotní improvizační textury elektronických a akustických nástrojů, které se spojovaly do harmonických tónů nadpozemského zvuku, se později rozvinuly do složitějších skladeb, jež se od té doby proslavily coby známé klasické skladby hudebního žánru hnutí New Age a slouží k meditaci a léčení.
Aeoliaha dobře znají také slavné osobnosti a zdravotníci, a to kvůli mocným léčivým technikám jeho hudby. Díky své víře, že zvuk a světlo jsou prodchnuty duchem, je s to skládat mnoho rozličných a bohatých hudebních skladeb, které přinášejí tolik radosti, klidu, léčivé síly a inspirace milionům jeho příznivců po celém světě.
Dosud vytvořil přes třicet hudebních nahrávek, jež jsou k dostání na CD. Rovněž stvořil i několik nahrávek pro svépomoc. Ty sestávají z vedených fantazií a meditační hudby. V současnosti dokončuje svou třetí knihu, jež se nazývá „The Liquid Light of Healing: Reactivating Your DNA Codes for Ascension & Healing“ (Tekuté světlo léčby: reaktivace vašich kódů DNA pro vzestup a léčení).
Aeoliah popisuje záměr, který stojí za jeho léčivou a meditační hudbou: „Hudba, kterou skládám, je stvořena k tomu, aby pomáhala pozvedat lidskost z poněkud těžkého a pozemského bytí do rozšířených stavů harmonické rezonance a vědomí, a to pomocí otevření nových zvukových dimenzí, jež pomáhají k opětovnému získání rovnováhy čaker a nervového systému. Léčivá a meditační hudba se stává zvukovým nástrojem pro samoléčbu, neboť pomáhá posluchači vytvořit si kontakt s nejniternější osobností, spojit se s ní a vytvořit s ní jednotu. Tato nepřerušovaná rezonance nám pomáhá posunout se z podmíněné strnulosti tohoto světa a otevírá nám láskyplnější, otevřený, receptivní, vědomý a soucitný stav jsoucna a sebepřijetí. Činí tak skrze onen dynamický proces hudby, která probouzí vnitřní osobnost, a tak započíná léčebnou transformaci.

Radiance CD

Radiance CD - zobrazit detail zboží

Nechejte svou duši, aby došla do nadpozemského domova za tónů Aeoliahovy vysokofrekvenční hudby a Hemi-Sync®. Aeoliah je znám po celém světě díky své léčivé a povznášející hudbě, jež podněcuje tělo,…

Cena: 420 Kč Do košíku Detail


Serenity CD

Serenity CD - zobrazit detail zboží

Posaďte se, zavřete své oči a dovolte jemnému a harmonickému interludiu, ať vás osvěží a ať o vás pečuje. Aeoliah vytváří terapeutickou hudbu už téměř 30 let. Tato sestava vybraných skladeb kombinuje…

Cena: 420 Kč Do košíku Detail