Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné jak pro provozovatele/dodavatele na straně jedné tak pro zákazníka/spotřebitele na straně druhé a upravují dodavatelsko odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží nebo služeb v internetovém obchodě Hemi-Sync.cz

Doporučujeme všem zákazníkům, aby se mimo těchto obchodních podmínek seznámili také s informacemi na stránce Co musíte vědět, kde jsou důležité informace o druhu a povaze zboží, které prodáváme v eshopu www.hemi-sync.cz.

1) Provozovatel
Internetový obchod Hemi-Sync.cz provozuje
Jiří Spáčil, Tylova 1, 77900 Olomouc, Česká republika
Telefon: 737578248
IČ: 18469361, DIČ: CZ5910240600
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu:   287407237/0300
IBAN: CZ9003000000000287407237 
email: hemi-sync@spacil.biz

2) Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb
Prodej relaxačních CD, meditačních CD, tématických cvičení na CD a DVD s patentovanou technologií Hemi-Sync® přes internet pomocí webových stránek, případně prostřednictvím elektronické pošty. Máme právo obchodovat, prodávat a skladovat produkty s technologií Hemi-Sync® a máme řádně uzavřenou smlouvu s Interstate Industries, Inc. obchodující jako Monroe Products.

2-1) Na úvodní straně obchodu je dostatečně jasně uvedena charakteristika zboží. Na stránkách obchodu je u každého relaxačního CD, meditačního CD, případně tématického cvičení na CD uveden popis, převzatý od dodavatele ze stránek Hemi-Sync.com

3) Cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků a náklady na dodání
Jsme plátci DPH a ceny uvedené u zboží nebo služeb jsou uvedeny včetně DPH a jsou tedy konečné. Celková cena se skládá ze součtu ceny za zboží + ceny za poštovné a balné. Před odesláním objednávky bude zákazník/spotřebitel informován jak o celkové ceně zboží tak o výši ceny za doručení. Ceny za poštovné se liší podle způsobu platby (dobírka má vyšší poštovné) a podle množství zboží. Při větším množství může být poštovné vyšší, naopak při objednávce zboží nad 2000 Kč se poštovné neúčtuje. Při zaslání zboží do zahraničí jsou poštovní poplatky podstatně vyšší.

Poštovné za zaslání zboží na dobírku po ČR účtujeme 134 Kč.
Poštovné za zaslání zboží po ČR při platbě předem účtujeme 78 Kč.
Poštovné za zaslání zboží dobírkou na Slovensko účtujeme od 237 do 301 Kč.
Při nákupu zboží nad 2000 Kč pro ČR a nad 2600 Kč pro SR se poštovné neúčtuje.
Při osobním odběru se poštovné ani jiné poplatky neúčtují.

3-1) Zákazník chápe a souhlasí s tím, že ceny za zboží se mohou čas od času změnit, zejména pak v případech kdy budou změněny ceny společnosti Monroe Products nebo v případech významější změny směnného kurzu amerického dolaru vůči české koruně. Pokud k takové změně cen dojde nebude se změna týkat dříve provedených objednávek.

4) Způsob platby, dodání nebo plnění
a) Platba dobírkou (platba při převzetí). Pokud zákazník zvolí platbu dobírkou zaplatí celkovou částku při dodání zboží poštovní službou.
b) Bankovním převodem (platba předem na účet). Pokud zákazník zvolil platbu převodem na účet, dostane po odeslání objednávky na uvedenou emailovou adresu údaje pro platbu. Jakmile bude platba uhrazena bude zboží odesláno na adresu zákazníka.
c) Při osobním odběru zaplatí zákazník stejně jako v kamenném obchodě při předání zboží. Více o osobním odběru bod 4-7).

4-1) Objednávka zboží se považuje za závaznou pro obě strany jakmile zákazník odešle objednávku pomocí elektronického formuláře. Přičemž zákazník do objednávky musí uvést pravdivé údaje o své osobě, zejména své jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a adresu na kterou má být zboží doručeno. Zákazník do objednávky dále uvede druh a množství objednávaného zboží a zvolí způsob platby kterým se zavazuje za objednávané zboží zaplatit.

4-2) Před odesláním formuláře bude zákazník seznámen s celkovou cenou, včetně cen za jednotlivé položky ze kterých se celková cena skládá a bude upozorněn na tyto obchodní podmínky. Odesláním objednacího formuláře zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto podmínky se pro něj stanou závaznými.

4-3) Odesláním elektronického formuláře se zákazník/spotřebitel zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu v požadované výši.

4-4) Obvyklá doba doručení zboží které je skladem je 3 dny. Obvyklá doba doručení titulů které právě nejsou skladem je dle dohody. Na stránce detailu výrobku se zákazník dozví zda jednotlivé tituly CD jsou nebo nejsou skladem a podle toho může poslat dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře kdy bude zboží skladem.

4-5) Zboží je dodáváno prostřednictvím poštovní služby na adresu zákazníka. Jestliže není zákazník při doručení zásilky zastižen, je zásilka uložena na poště a adresát je vyrozuměn oznámením o uložení zásilky. Pokud bylo před odesláním objednávky zboží skladem a nebylo doručeno ani do 10 dnů od zadání objednávky, žádáme zákazníka aby se na poště kde obvykle mívá uložené zásilky přesvědčil zda tam není zásilka uložena. Je mnoho případů kdy dojde ke ztrátě oznámení o uložení zásilky.

4-6) Osobní odběr je možný po předchozí domluvě na emailu eshop-hemisync@spacil.biz

Adresa pro osobní odběr:
Bronislav Kozák, Na Vyhlídce 5, 77900, Olomouc, Česká republika

Vezměte prosím na vědomí, že prodávaná CD jsou v originálních zapečetěných obalech, a jediné hudební ukázky které Vám můžeme poskytnout jsou ty které si můžete stáhnout z našich webových stránek. Jiné hudební ukázky nejsou splečností Interstate Industries, Inc./Monroe Products povoleny a tudíž ani při osobním odběru Vám žádné jiné ukázky nemůžeme poskytnout.

5) Poučení o právu na odstoupení podle zákona 367/2000 Sb. podle § 53 odstavec 6, s výjimkou případů podle odstavce 7
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Podle zákona 367/2000 Sb. podle § 53 odstavec 7 písmeno d) nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

5-1) Zákazník má tedy právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, pokud neporuší u dodaných CD nebo DVD jejich originální obal. Pokud porušíte originální obal nemá význam se domáhat odstoupení od smlouvy. Zákon v tomto případě hovoří jasně.

5-2) Pokud zákazník neporušil obal a chce ve stanovené lhůtě od smlouvy odstoupit bude postupovat podle následujících bodů.
a) Uvědomí o svém úmyslu odstoupit od smlouvy dodavatele prostřednictvím elektronické pošty.
b) Odešle čisté a nepoškozené zboží v neporušeném originálním obalu na adresu dodavatele doporučenou poštovní zásilkou. Nikoliv na dobírku. Doporučujeme zásilku pojistit.
c) Zboží musí být odesláno v ochranném obalu, aby cestou nedošlo k jeho poškození. Pokud by zboží přišlo poškozené mohl by se dodavatel domnívat, že bylo poškozeno už před odesláním a odmítnout vrácení peněz.
d) Společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie.

5-3) Pokud bude zboží vráceno v pořádku podle výše uvdeného postupu, vrátí dodavatel zákazníkovi částku kterou za zboží uhradil. Částka bude vrácena do 14 dnů a to podle dohody buď na bankovní účet nebo složenkou na adresu zákazníka.

5-4) V případě, že bude porušena některá z výše uvedených podmínek, dodavatel nepřijme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zákazníkovi vráceno zpět na jeho adresu.

6) Reklamace
V našem internetovém obchodě poskytujeme shodné reklamační podmínky jaké jsou platné v běžných kamenných prodejnách. V souladu s platným obchodním a občanským zákoníkem. Na naše zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data dodání zboží.

7) Ochrana osobních údajů
Plně respektujeme soukromí našich zákazníků a veškeré osobní údaje uchováme v tajnosti a použijeme pouze pro vedení účetnictví a k dodání zboží na adresu zákazníka. Osobní údaje nebudou použity k žádným jiným účelům, ani předány třetí straně.
Nákupem v obchodu Hemi-Syn.cz vyjadřuje zákazník souhlas s uchováváním informací o něm a jeho objednávkách v rozsahu výše uvedeném.
Zákazník má právo požádat o vymazání údajů, které o něm byly shromážděny. Smazání údajů bude provozovatelem provedeno do 10 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti.

8) Upozornění a zřeknutí se odpovědnosti
I když mnoho našich výrobků přispívá k dobrému zdravotnímu stavu, nejsou určeny k tomu, aby nahradily lékařskou diagnózu a léčení. NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync®, pokud řídíte automobil, ovládáte těžké stroje či současně s dalšími zařízeními, která mohou ovlivnit činnost mozkových vln.
Pokud máte sklon k záchvatům, poruchám sluchu nebo nepříznivým psychickým stavům, NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync® bez předchozí konzultace s Vaším lékařem. V nepravděpodobném případě, že zažijete neobvyklou fyzickou nebo psychickou nevolnost, okamžitě přestaňte výrobky používat.
NEPŘEHRÁVEJTE produkty Hemi-Sync® na zařízeních, jež používají Dolby® nebo jiné systémy na redukci šumu. V opačném případě se sníží efektivita signálů Hemi-Sync®.
Všechny implictiní nároky na záruku a výhrady, včetně zde uvedených nebo naznačených, jako je komerční využitelnost nebo schopnost použití k určitému účelu, se tímto explicitně vylučují.

V Olomouci, poslední aktualizace 09.02.2015
Za internetový obchod Hemi-sync.cz Jiří Spáčil