Provizní systém, výdělek pro webmastery

Náš eshop vyplatí provizi 10% z každé uskutečněné a zaplacené objednávky, kterou zprostředkujete přes odkaz s Vaším ID prostřednictvím Vaší webové stránky. Na svou stránku umístíte html odkaz, může to být textový odkaz, banner, ikonka, nebo nás můžete přímo zařadit do položek Vašeho menu. Pokud návštěvník Vašich stránek klikne na odkaz a v našem obchodě nakoupí, bude Vám provizním systémem automaticky vypočítána provize 10% po zaplacení částky zákazníkem.

Předešlý provizní systém

U starší verze našeho eshopu fungoval náš vlastní provizní systém, který byl k 15.03.2012 ukončen. Všichni webmasteři byli o ukončení informováni a všechny nastřádané provize byly webmasterům vyplaceny.

Nový provizní systém

 • Současně se spuštěním nové verze eshopu jsme náš obchod připojili do multi provizního systému Webexsys.com. Budeme rádi když náš obchod budete i nadále propagovat přes tento multi provizní systém, který Vám zároveň umožňuje propagaci dalších internetových obchodů a častější výplatu nastřádané provize.
 • Ať už patrříte mezi webmastery kteří propagovali náš eshop už dříve, nebo jste možnost výdělku propagací našeho obchodu právě objevili, prosím zaregistrujte se formulářem pro webmastery nebo-li poskytovatele obshu na www.webexsys.com.
 • Po registraci a schválení na Webexsys.com dostanete přiděleno ID a přístup k účtu pro webmastery a k provizním odkazům.
 • Doporučené textové linky a bannery najdete na této stránce níže.
 • Naše firma vyplatí provizi ve výši 10% z celkové ceny objednaného zboží. Provize Vám bude vyplácena přes provizní systém Webexsys. Stav Vašeho konta budete mít možnost sledovat na stránce Vašeho účtu po schválení do provizního systému. Další podrobnosti se dočtete na Webexsys.com.

Pravidla:

 • Odkaz na Hemi-sync.cz může být některý níže uvedený textový link nebo banner a musí obsahovat Vaše ID.
 • Provizním partnerům výslovně zakazujeme rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (tzv. spamu) obsahujících jakoukoliv zmínku o eshopu Hemi-sync.cz. Případné podvodné aktivity, nebo porušení některého z bodů našich pravidel, má za následek okamžité vyřazení ze systému bez nároku na provizi naspořenou na kontě.

Zdanění provizí

 • Každý provizní partner si sám odpovídá za zdanění příjmů z provizí.
 • Příjemce náhrady z příležitostné činnosti bere na vědomí, že vyplacený příjem nebyl jeho plátcem zdaněn. V důsledku toho je příjemce povinen postupovat podle ustanovení zákona 586/92 Sb., s použitím §10, odstavec 1, písmeno a).
 • §10 (1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle §6 až 9, jsou zejména
  a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.
 • §10 (3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v §4, osvobozeny
  a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč.

Kódy k propagaci eshopu Hemi-Sync.cz

Prosím pozor, písmena XXXX ve všech příkladech níže nahradíte Vaším ID v systému Webexsys.com

Základní link

http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX

Doporučené textové odkazy

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX">Hemi-Sync.cz - Meditační hudba a relaxační hudba na CD</a>

Další doporučené texty pro textové odkazy jsou uvedeny níže, můžete je navzájem kombinovat, nebo mohou být použity jako alt obrázku pokud umístíte banner.

 • Hemi-Sync.cz
 • Relaxační CD
 • Hudba k relaxaci
 • Relaxační hudba
 • Meditační CD
 • Hudba k meditaci
 • Meditační hudba
 • Cvičení mysli
 • Obchod s CD pro Duchovní růst
 • Meditační hudba navozující Změněný stav vědomí
 • Zážitky mimo tělo
 • Změněné stavy vědomí

Doporučené bannery

Malá ikonka 88x31
Meditační CD a relaxační hudba

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/88_31_hemi_sync.gif" border="0" alt="Internetový obchod Hemi-Sync.cz - Meditační CD a relaxační hudba"></a>

Malý banner 120x60
Meditační hudba a relaxační CD

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/hemi-sync-120x60.gif" border="0" alt="Eshop Hemi-Sync.cz - Meditační hudba a relaxační CD"></a>

Čtvercový banner 120x120
Meditační hudba a relaxační hudba na CD

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/hemi-sync-120x120.gif" border="0" alt="Internetový obchod Hemi-Sync.cz - Meditační hudba a relaxační hudba na CD"></a>

Čtvercový banner 125x125
Hudba k meditaci a hudba k relaxaci na CD

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/125_125_hemi_sync.gif" border="0" alt="Eshop Hemi-Sync.cz - Hudba k meditaci a hudba k relaxaci na CD"></a>

Čtvercový banner 150x150
Změněné stavy vědomí, Cvičení mysli

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/hemi-sync-150x150.gif" border="0" alt="Internetový obchod Hemi-Sync.cz - Změněné stavy vědomí, Cvičení mysli"></a>

Klasický banner 468x60
Meditační hudba navozující Změněný stav vědomí

<a href="http://www.hemi-sync.cz/?wesa=XXXX"><img src="http://www.hemi-sync.cz/bannery/468_60_hemi_sync.jpg" border="0" alt="Eshop Hemi-Sync.cz - Meditační hudba navozující Změněný stav vědomí"></a>