Amoraea Dreamseed

Amoraea Dreamseed


CD Dreamseed (Semínko snu), CD Touching Grace (Dotyk Boží přízně)

Amoraea Dreamseed dostává různé pokyny od božstva, aby vystavěl posvátnou architekturu delikátních říší zde na Zemi, ze které se stávají svatyně přístupné lidem, jež znovu začínají a posilují své spojení se Zdrojem přítomnosti.
Amoraea objevil mnohé prostředky, jimiž vyjadřuje a přenáší kosmický kód do formy, a vytváří tak různé obřady, spirituální obrazy, akustické hologramy, aktivační semináře a léčivé komory, které jsou pro ostatní vstupními branami k vnitřnímu probuzení.
Po mnohých vnuknutích mnohorozměrných informací a obohacujících prvků, jež získal na vysoké škole (kde jeho hlavním oborem byla transpersonální psychologie a náboženská studia) a které fungovaly jako katalyzátory, se Dreamseed přestěhoval na dalších sedm let na Havaj, kde prohloubil své spirituální propojení a zdokonalil práci, již předkládá.
Probuzení jeho Antahkarany (vnitřního orgánu myšlenky, „osy pro duhové spojení s božskou přirozeností“) a hyperluminální fyzika Duše ho coby výplod a ztělesnění bohů nevyhnutelně přivedlo k jeho opravdovému údělu spočívajícímu v tvorbě hudby ke kolektivnímu vnitřnímu probuzení.
Práce Sacred Stargate Global Site (Světové místo svaté hvězdné brány) je zásadním dílem, jež implementuje a znovu vpřádá světelné kódy do základní hmoty Země, zejména v Peru, zemi Májů, Indii, Nepálu, na Bali, v Avalonu a v Egyptě. Individuální i skupinové obřady zahrnující pozvednutí vědomí s ostatními ze „světelné rodiny“ odhalily základní plán toho, jak Zdrojová inteligence využívá ty z nás, kteří jsou ve stavu probouzení, k urychlení kosmického programu. Vnitřní forma Amoraea spočívá v experimentální schopnosti převádět svaté konfigurace, světelné a akustické kódové matice, spirální sekvence dechu, tělesné harmonické kmity mudry a kvantové časové hologramy na jednotící hyperpólovou mechaniku, jež otevírá vícerozměrné brány, jimiž se lze dostat k vlastní metaosobnosti. Těší se ze společného díla a sdílení tohoto sršivého pole s dalšími probouzejícími se, a to fyzicky i jinak. Posvátná jednota s ostatními v Duševní tantře/Meditaci se stala jedním z nejrychlejších a nejucelenějších způsobů, jak prohloubit světelné tělo duchovní kundaliní a kosmické vědomí. Jeho archetypální práce na posvátném vyjadřování, ať už s nejbližšími přáteli nebo s nejbližší rodinou SoulPod, významně ovlivňuje jeho umění, hudbu i učení.
Amorarea se věnuje sjednocení transcendentálních a imanentních aspektů božské přirozenosti, jež vedou k naplnění božského lidského potenciálu při ztělesnění plně probuzeného zdroje. Vše, co může udělat pro silné poznání vnitřních osobností ostatních lidí, ho naplňuje požehnáním a radostí.
Amoraea v současnosti bydlí na fialovo-bílém závěrném kameni klenby na hoře Mount Shasta ve „Svatyni osvícení“, ale půl roku také cestuje a pořádá semináře obřady. Vykonává tak posvátnou modlitební práci na místech po celé zemi.

Dreamseed CD

Dreamseed CD - zobrazit detail zboží

Dosáhněte duchovních království a získejte harmonické stavy sladění vědomí pomocí hudby bambusové píšťaly Amoraea Dreamseed a Hemi-Sync®. Dreamseed Vás empiricky přenese do silných mystických stavů…

Cena: 420 Kč Do košíku Detail


Touching Grace CD

Touching Grace CD - zobrazit detail zboží

Spojte se s mystickou říší pomocí inspirující hudby od Amoraea Dreamseed a Hemi-Sync. Původní název skladby Touching Grace byl Antahkarana, jímž jsme vyjádřili poctu starověkému léčivému a…

Cena: 420 Kč Do košíku Detail