Internetový obchod s meditační a relaxační hudbou

V této hudební prodejně je pro Vás připravena esoterická hudba na CD s širokým spektrem využití. Uklidňující relaxační hudba pro příjemnou relaxaci a uvolnění nebo navození spánku. Meditační hudba pro hlubokou meditaci, léčivá hudba s pozitivním vlivem na zdraví, spirituální hudba pro hledající k dosažení rozšířených stavů vědomí, kdy se vnímání dostává do jiné reality. To vše zahrnují hudební CD nahrávky s technologií Hemi-Sync®. Tento výčet ani zdaleka není úplný, další možnosti využití najdete v pravém sloupci a kompletní seznam na stránce Seznam CD podle využití.

Co je Hemi-Sync®

Do nahrávek je zakomponovaná audio technologie Hemi-sync®, kterou při běžném poslechu nevnímáte, ale mozek tyto signály vnímá a chová se podle nich. Tím že se použijí různé druhy signálů Hemi-sync® se dosáhne vyladění mozku do různých stavů vědomí. Můžeme tedy dosáhnout mozkových vln typických pro stav relaxace, meditace, nebo rozšířené stavy vědomí pro změnu lidského jednání a v neposlední řadě změněný stav vědomí pro nácvik technik k opuštění těla.

Technologie

Společnost Monroe Products vyvinula audio stimulační proces který pracuje na základě vytváření komplexu vícevrstvých audio signálů které společně rezonují a to se odráží v tvorbě jedinečných mozkových vln charaktristických pro určité stavy vědomí.
Výsledkem je vyladění celého mozku do stavu známého jako synchronizace mozkových hemisfér nebo-li hemisférická synchronizace, a odtud název Hemi-Sync®.
V tomto stavu levá a pravá mozková hemisféra pracují společně v synchronním stavu. Jako analogie, laser produkuje zaostřené koherentní světlo a hemi synk produkuje zaostřenou koherentní mysl, což je optimální stav pro zlepšení lidského jednání.
Více o audio stimulační technologii

Využití

Metoda Hemi-Sync® je zdokonalována 50-ti lety výzkumu a vývoje. Toto úsilí vyústilo ve vyvinutí řady jednotlivých produktů pro konkrétní využití jako soustředění pozornosti, zvládání stresu, hluboká relaxace, prohloubení meditace, rozšířené stavy vědomí, zlepšení spánku, zvládání bolesti, osobní růst a duchovní rozvoj.

Zážitek

Tato audio stimulační technologie Vám může pomoci zažít zvýšené mentální, fyzické a emociální stavy. Působí tím, že je spojeno mluvené vedení, hudba, růžový šum a/nebo jiné audio efekty s binaurálními rytmy.

Naše přání

Přejeme Vám mnoho krásných prožitků při poslechu meditační hudby na CD a věříme, že jak relaxační hudba, tak tématicky zaměřené hudební CD nahrávky s technologií Hemi Sync Vám pomohou zkvalitnit život v mnoha oblastech a významnou měrou podpoří Váš spirituální rozvoj.

Relaxační hudba na CD, meditační hudba a cvičení mysli pro změněný stav vědomí

Za internetový obchod s meditační a relaxační hudbou na CD Hemi-Sync®
Jiří Spáčil